Training Services je Váš dodavatel profesionálních školení, tréninků a služeb v oblasti obchodních a prezentačních dovedností a efektivní komunikace.

 

Nabídka Training Services je postavená především na ověřených praktických zkušenostech a dovednostech vycházejících z reálného obchodního prostředí.

 

Jsem odborným poradcem a lektorem v oblastech rozvoje obchodních dovedností a efektivní komunikace. Mými specializacemi jsou rozvoj a posilování silných stránek osobnosti (manažera – obchodníka – člena týmu), coby individuality a/nebo celých týmů v řízení a prodeji, odhalování skrytých příležitostí v budoucím rozvoji manažera a management komunikace ve firmě. Jsem též poradcem a lektorem v oblastech prezentačních dovedností, facilitace rozhovorů a organizátor aktivit v oblasti budování a rozvoje týmu a společenských eventů.

 

Absolventi mých kurzů a tréninků získávají uvědomění si svých silných stránek, na kterých mohou ještě více stavět svůj budoucí úspěch a s tím spjatý i úspěch firmy jako celku.

 

 

„Nebojíme se být nejlepší.“

 

 

Dejte nám vědět, rádi připravíme řešení.

© 2015 Training Services

Training Services

tel.: +420 728 266 057

trainingservices@trainingservices.cz

www.trainingservices.cz