Absolventi kurzů obchodních dovedností získávají potřebné informace a základní zkušenosti pro úspěšné naplánování a vedení obchodní schůzky, jak schůzku naplánovat a správně připravit taktiku a strategii. Obsah kurzů nabízí různé cesty a způsoby, jak efektivně komunikovat, jak správně pracovat s výhodami, ale i nástrahami verbální a non-verbální komunikace, čeho se vyvarovat, čeho se nebát.

 

Absolventi kurzů prezentačních dovedností poznávají a nacvičují různé osvědčené modely a triky, jak vést úspěšnou prezentaci vůči jednotlivci, malé skupině či širokému auditoriu, a to při prezentaci různých témat, jako například: představení firmy, představení služby či projektu, výrobku, a podobně. Obsah kurzů popisuje vhodné prezentační nástroje a úskalí při využití nástrojů nevhodných.

 

Obecným cílem je ověření si silných stránek vlastní osobnosti, dovedností a posílení vlastního zdravého sebevědomí. Nedílnou součástí je detekce špatných návyků a slabých stránek. Následuje jejich pojmenování, případně hledání příčin a návrh způsobu jejich odstranění. Součástí kurzů je široký prostor pro intenzivní procvičování.

 

 

Dejte nám vědět, rádi připravíme řešení.

© 2015 Training Services

Training Services

tel.: +420 728 266 057

trainingservices@trainingservices.cz

www.trainingservices.cz